DOBRODOŠLI

O Young Health Programu (YHP)

(program mladih za zdrav življenjski slog)

Od začetka leta 2010 je Young Health Program (YHP) po vsem svetu dosegel več kot 40 milijonov mladih z informacijami o tveganem vedenju za nenalezljive bolezni. V sodelovanju z več kot 30-imi neprofitnimi organizacijami po vsem svetu je YHP usposobil več kot 190.000 mladih ljudi za izvajanje intervencij in več kot 74.000 zdravstvenih delavcev primarno na področju zdravja mladostnikov. YHP trenutno deluje v 34-ih državah po vsem svetu, kjer je do danes skoraj 10.000 zaposlenih prostovoljno opravilo več kot 58.000 ur v dejavnostih YHP.

Rezultati neodvisnih kvalitativnih in kvantitativnih raziskav pa so pokazali, da YHP vodi do trajnih sprememb vedenja med mladimi. Nekatera vedenja, vključno z onesnaženostjo zraka, telesno nedejavnostjo, slabo prehrano, prekomerno uporabo alkohola in tobaka ter slabim duševnim zdravjem, so lahko v veliki meri odvisna od osebnih odločitev, vendar na te in druge dejavnike močno vplivajo tudi družbeni in okoljski vplivi.

Dostop do zdravstvenega varstva v AstraZeneci pomeni delo v smeri prihodnosti, kjer imajo vsi ljudje dostop do trajnostnih zdravstvenih rešitev za zdravljenje in preprečevanje, ki spreminjajo življenje. S pomočjo YHP pospešujemo zagotavljanje trajnostnega zdravstvenega varstva in uporabljamo svoje zmogljivosti za krepitev zdravstvenih sistemov in izboljšanje pravičnega dostopa.

Od decembra 2021 je YHP neposredno dosegel več kot šest milijonov in posredno več kot 34 milijonov mladih.

YHP trenutno deluje v 34-ih državah sveta.

Več kot 10.000 zaposlenih je v vsem tem času opravilo kar 58.000 ur znotraj YHP programa.

YHP je usposobil več kot 190.000 mladih ljudi za izvajanje intervencij

Po vsem svetu.